Duchovní slovo audio video

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatik...
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v...
Číst více

Přivádět děti k Bohu

Pán Ježíš vysvětluje svým učed...
Číst více

Svatost všedního dne

Bl. František Seelos, redempto...
Číst více

Přiblížilo se k vám Boží království

Ježíš posílá své učedníky hlás...
Číst více

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více

Svatý Václav - služebník českého národa

Slavnost sv. Václava, mučedník...
Číst více

Myšlenka na den

Co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle

Jednou vyjdou najevo skryté skutky i úmysly lidí
Číst více

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi, kteří překrucují Boží slovo ke svému prospěc...
Číst více

Všední den jako posvátný prostor Božího působení

Konání Boží vůle je cestou blahoslavenství
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí. Neochota lidí uvěřit v Ježíše jako mesiáše.
Číst více