Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života
Číst více

Ježíš zná svého Otce přímo. A zároveň se Ježíš ztotožňuje s Boží velikostí tím, že ohledně sebe vyslovuje jméno Jahve - Jsem, který jsem. Proto židé chtěli Ježíše ukamenovat. My víme, že Ježíš je Bohem díky jeho znamením, která konal a také díky slovu, které naplňuje náš život.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki