Mariina radost z Boha

Duchovní slovo

Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem je královnou ce...
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Duchovní slovo P. Jana Sokulského o poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích.


Milovani moji poutnicí, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, to je krásný svátek, který mám moc rád, jednak mi připomíná moje řeholní sliby, ale nade vše máme možnost se zeptat Panny Marie, jak prožívat svůj život s Bohem. Naši předkové přinášeli o tomto svátku do kostela polní květiny a léčivé byliny a skládali z nich věnec - obětní dar. V mnoha zemích se to tak dělá dodnes.

Proč květiny, proč léčivé byliny?

Květinami si připomínali duševní krásu Panny Marie Matky Boží: "Celá krásná jsi, Maria". Léčivé byliny připomínaly pomoc a přímluvu u Syna Ježíše za nás všechny. Kdysi volala: "Synu, nemají vína!" Teď volá: "Nemají síly, nemají radosti, nevědí kam jít, jak dál,". Tak za nás jistě prosí i dnes, jako prosila za chudé svatebčany v Káně.

Marina píseň, hymnus magnificat, nám dosvědčuje, jak se Maria raduje z Boha. "Velebí má duše Hospodina, můj duch jásá v Bohu." Plno radosti je v té písni, plno radosti je v celé Mariině osobnosti.

A zdroj té radosti? Mariina neochvějná víra.

Maria uvěřila v Boha Milosrdného, v Boha Otce, a ta víra plnila její život radostí. I nám, křesťanům je víra v Boha Otce zdrojem důvěry, radostné inspirace, živého elánu. "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení - " volá radostně Panna Maria.

A my? Jak často umíme propadnout depresím, malomyslnosti, když se na obzoru objeví třeba jen náznak problému, starosti, možná nemoci. Ale všude tam, kde působí víra v Boha, probouzí se nová naděje, nová důvěra.


V ambulanci jedné americké nemocnice je nápis:

"Bože, modlil jsem se k tobě o sílu, abych měl úspěch v práci,

ale tys mi dal slabost, abych se učil být pokorný.

Prosil jsem tě o zdraví, abych mohl vykonat veliké věci,

ale tys mi dal nemoc, abych dokázal ještě víc.

Prosil jsem tě o bohatství, abych byl šťastný,

ale tys mi dal tuto chudobu, abych se mohl stát moudrý.

Prosil jsem tě o úspěch v povolání, aby si mne lidé vážili,

ale tys mi dal tuto bezmoc, abych se učil vážit si věcí obyčejných.

Nedal jsi mi nic z toho, oč jsem tě prosil,

ale dal jsi mi víc: poznání, co má v životě tu pravou cenu.

Učinil jsi mne touto nemocí moudřejším a bohatším. Díky ti za to, Pane!"


Milovaní, zde také mluví víra, jako v Mariině Magnificat, že i my jsme Bohem vyvolení, Bohem milovaní, Bohem obdarovaní, a umíme se radovat tak jako Panna Marie. A tak:  Přestaňme si stýskat, že je na světě smutno. Zkusme se s Marií radovat z Boží dobroty! Přestaňme se trápit svými mindráky. Zkusme se s Marií radovat z Božího vyvolení a obdarování životem.

- Přestaňme naříkat, že svět je zlý. Zkusme budovat civilizaci lásky a hleďme s důvěrou do budoucna. Přeji to vám všem i sobě. Amen!