redakce

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježí...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjedno...
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho ...
Číst více

Ježíšova výzva k obrácení

Ježíš začíná své veřejné působ...
Číst více

Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Povolání apoštola Filipa a Nat...
Číst více

Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Význam Ježíšova titulu Mesiáš,...
Číst více

Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš se ponížil, vzal si z Pa...
Číst více

Myšlenka na den

Vykročit za Ježíšem

Ježíš volá Matouše, aby opustil jistoty svého života a přijal jistoty život...
Číst více

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů i tělo od nemoci. Dává nám jasné znamení o s...
Číst více

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho kněžím jako svědectví o své Božské ...
Číst více

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocné v Kafarnau a odchází uzdravovat a hlásat ev...
Číst více