Myšlenka dne

Za koho považujeme Ježíše Krista

Za koho považujeme Ježíše Krista

Za koho Ježíše považujeme, tak...
Číst více
Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Ježíš uzdravuje slepého postup...
Číst více
Přejít od vnějškovosti k hloubce života

Přejít od vnějškovosti k hloubce života)

Ježíš nás nabádá, abychom se c...
Číst více
Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Farizeové žádají od Ježíše zna...
Číst více
Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby ...
Číst více
Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého.
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš vyslyší úpěnlivé volání ...
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříc...
Číst více

Duchovní slovo

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více