Myšlenka dne

Co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle

Jednou vyjdou najevo skryté sk...
Číst více

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi,...
Číst více

Všední den jako posvátný prostor Božího působení

Konání Boží vůle je cestou bla...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí....
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největ...
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelo...
Číst více

Následovat Krista

Následovat Ježíše a neohlížet ...
Číst více

Každý z nás má svého anděla

Anděl strážný
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - červenec 2018

Aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byl...
Číst více