Advent - uvěřit Bohu

Duchovní slovo

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede apoštoly k důvěrnému následování a slibuje ji...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hlubokou neoddělitelnou jednotu lásky v Božím D...
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více
Narození z Ducha svatého

Narození z Ducha svatého

Ježíš nám připomíná, že víra je dar, kdy nám Bůh dává milost se znovu naro...
Číst více

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" (Lk 1,39-45)


Jan Křtitel byl formován Božím Duchem už v lůně své matky Alžběty. Silným okamžikem byla návštěva Marie u své příbuzné. Psychický a duchovní profil člověka se formuje už od početí také tím, co prožívá a jak se chová samotná matka, čekající dítě.

Maria byla zcela otevřená na Boží slovo. Když nerozuměla, doptávala se Pána, jak chce realizovat svou vůli. Následně pak celým srdcem, životem i tělem přijímá Boží plán a zcela se mu odevzdává do služby.

"Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." My také budeme blahoslavení, když budeme otevření na Boží slovo, budeme hledat jeho realizaci v našem životě a celým srdcem, životem i tělem přijmeme Boží plán s námi.


Pane Ježíši, dej nám, prosíme, živou víru, ať Ti důvěřujeme ve všem, co se děje v našem životě. Ať především věříme, že jsi s námi až do konce světa, že jsi plný milosrdenství a odpuštění. Ať se Ti v tomto adventním očekávání vydáme všanc s plnou důvěrou - tak jako Maria. Amen.