Advent - uvěřit Bohu

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" (Lk 1,39-45)


Jan Křtitel byl formován Božím Duchem už v lůně své matky Alžběty. Silným okamžikem byla návštěva Marie u své příbuzné. Psychický a duchovní profil člověka se formuje už od početí také tím, co prožívá a jak se chová samotná matka, čekající dítě.

Maria byla zcela otevřená na Boží slovo. Když nerozuměla, doptávala se Pána, jak chce realizovat svou vůli. Následně pak celým srdcem, životem i tělem přijímá Boží plán a zcela se mu odevzdává do služby.

"Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." My také budeme blahoslavení, když budeme otevření na Boží slovo, budeme hledat jeho realizaci v našem životě a celým srdcem, životem i tělem přijmeme Boží plán s námi.


Pane Ježíši, dej nám, prosíme, živou víru, ať Ti důvěřujeme ve všem, co se děje v našem životě. Ať především věříme, že jsi s námi až do konce světa, že jsi plný milosrdenství a odpuštění. Ať se Ti v tomto adventním očekávání vydáme všanc s plnou důvěrou - tak jako Maria. Amen.