Josef Michalčík

Vykročit za Ježíšem

Ježíš volá Matouše, aby opusti...
Číst více

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů...
Číst více

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocn...
Číst více

Utvářet svůj život skrze Ježíše Krista

Ježíš vyhání démona z posedléh...
Číst více

Pravdu slyšet a také žít

Ježíš hlásá nutnost obrácení a...
Číst více

Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Ježíš hlásá evangelium v Nazar...
Číst více

Ježíš má moc nad přírodními zákony

Ježíš kráčí po vodě, je Pánem ...
Číst více

Duchovní slovo

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více