redakce

Které přikázání je první ze všech?

Které přikázání je první ze všech?

Miluj Boha z celého srdce, z c...
Číst více
Oči Simeonovy

Oči Simeonovy

Svátek uvedení Páně do chrámu
Číst více
Žít pod zorným úhlem věčnosti

Žít pod zorným úhlem věčnosti

Pán Ježíš kráčí po vodě v bouř...
Číst více
Vánoce - Viděl jsem Život!

Vánoce - Viděl jsem Život!

Sv. Jan evangelista
Číst více
Advent - Bůh přijímá člověka, člověk Boha

Advent - Bůh přijímá člověka, člověk Boha

Maria chválí Boha za příchod V...
Číst více
Advent - uvěřit Bohu

Advent - uvěřit Bohu

Advent a navštívení Panny Mari...
Číst více
Advent - ochota říci

Advent - ochota říci "ano" přicházejícímu Bohu

Zvěstování Vykupitele Panně Ma...
Číst více
Advent - důvěřujme našemu Pánu

Advent - důvěřujme našemu Pánu

Zachariášovi anděl zvěstuje na...
Číst více

Duchovní slovo

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více