Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Duchovní slovo

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více
Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce.

Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných." (Mt 18,1-5.10.12-14)


Boží názory a pravá skutečnost se liší od těch lidských a od vidění světa dospělými. Pravým pokladem je čisté srdce, jaké má dítě. Vnitřním bohatstvím je důvěra v Boha, jakou mají děti v prvotním setkání se světem i rodiči. Opravdovost, s kterou děti prožívají svůj život, má se stát základem našich vztahů. My, v našem "dospělém světě", umouněném trpkými zkušenostmi s falší, zradou, lží a kamufláží - jak vlastní tak i od jiných - se potřebujeme obrátit. Změnit smýšlení. Učit se v Ježíšově škole obnovit čistotu srdce, pravdivost života, která zjednoduší náš komplikovaný dospělý svět a uzdraví nás z jádra našich depresí.

Zkusme dnešní den udělat krůček k průzračnosti malého dítěte.


Pane Ježíši, daruj nám odvahu k pokoře,

k pravdě, kterou požadují a prožívají malé děti,

ať znovu začneme zakoušet to,

co prožíváš ty sám,

a tak už tady na zemi

začneme žít kousek z toho,

co jednou budeme v plnosti

žít ve tvém království pravdy . Amen.