Prázdninové "chaloupky" pro děti z tasovické farnosti

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života
Číst více

Děti z redemptoristické farnosti Tasovice, z rodiště sv. Klementa Hofbauera, se ve dnech od 9.7. - 12.7.2019 účastnili společného setkání - chaloupek. V programu kromě her, různých soutěží, odpočinku a zábavy, se také formovaly v křesťanském pohledu na svět.

Hlavním tématem bylo, jak prokazovat skutky tělesného milosrdenství. Ve čtvrtek 11.7.2019 děti také prožily mši svatou společně s P. Janem Sokulskim a P. Josefem Michalčíkem, kdy se také modlily za hladové, za lidi trpící nedostatkem vody, za pocestné, uprchlíky, migranty a bližní, kteří nemají kde bydlet. V modlitbě nezapomněly také na lidi, kteří nemají možnost důstojného oblečení, za vězněné a nemocné.

Děti z "chaloupek" odjížděly posíleny na duši i těle. Velký dík patří organizátorům tohoto setkání, zvláště rodině Votavové, která tuto akci organizovala a také všem vedoucím, kteří připravovali program a o děti se starali.