Prázdninové "chaloupky" pro děti z tasovické farnosti

Duchovní slovo

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem je královnou ce...
Číst více

Děti z redemptoristické farnosti Tasovice, z rodiště sv. Klementa Hofbauera, se ve dnech od 9.7. - 12.7.2019 účastnili společného setkání - chaloupek. V programu kromě her, různých soutěží, odpočinku a zábavy, se také formovaly v křesťanském pohledu na svět.

Hlavním tématem bylo, jak prokazovat skutky tělesného milosrdenství. Ve čtvrtek 11.7.2019 děti také prožily mši svatou společně s P. Janem Sokulskim a P. Josefem Michalčíkem, kdy se také modlily za hladové, za lidi trpící nedostatkem vody, za pocestné, uprchlíky, migranty a bližní, kteří nemají kde bydlet. V modlitbě nezapomněly také na lidi, kteří nemají možnost důstojného oblečení, za vězněné a nemocné.

Děti z "chaloupek" odjížděly posíleny na duši i těle. Velký dík patří organizátorům tohoto setkání, zvláště rodině Votavové, která tuto akci organizovala a také všem vedoucím, kteří připravovali program a o děti se starali.