Redemptoristé a studenti z celé Evropy v Tasovicích

Duchovní slovo

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více
Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem je královnou ce...
Číst více

Ve středu 28. srpna 2019 navštívili Tasovice - rodiště sv. Klementa - studenti redemptoristů se svými představenými. Tito řeholní "dorostenci" byli z různých zemí - z Ukrajiny, Polska, Británie, Španělska, Slovenska a Vietnamu.

Na toto setkání přijel z Bratislavy také provinciál naší provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Společně jsme prožili mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera. Hlavním celebrantem byl P. Jan Sokulski, který také spolubratrům popovídal o sv. Klementovi, zvláště zajímavosti ohledně kostela a o duchovní formaci sv. Klementa na jeho životní cestě.

Poté se naši hosté vybrali na prohlídku města Znojma, také navštívili místo, kde sv. Klement pracoval jako pekař. Nakonec jsme společně poobědvali v Lechovicích a popovídali si o situaci redemptoristů v Evropě.

Pak naši studenti pokračovali do Polska po stopách sv. Klementa. Navštíví Varšavu a místa, kde sv. Klement pobýval a pracoval.

Prosíme o modlitbu za nová řeholní povolání a také zvláště za naše redemptoristy, kteří se připravují studiem a modlitbou na svá kněžská svěcení nebo jako řeholní bratři na své věčné sliby.